§ 3. - Rejestr infrastruktury kolejowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1055

Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 2012 r.
§  3.
Zarządca infrastruktury prowadzi rejestr RINF w postaci elektronicznej.