[Stosowanie przepisów w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej] - Art. 33a. - Rehabilitacja zawodowa i społeczna... - Dz.U.2021.573 t.j. - OpenLEX

Art. 33a. - [Stosowanie przepisów w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej] - Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.573 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  33a.  [Stosowanie przepisów w przypadku utraty statusu zakładu pracy chronionej]

Przepisy art. 33 stosuje się do pracodawców, o których mowa w art. 33 ust. 7b.