[Niezorganizowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej] - Art. 23. - Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz... - Dz.U.2021.573 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Niezorganizowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej] - Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.573 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 29 października 2022 r.
Art.  23.  [Niezorganizowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej]

Jeżeli pracodawca nie wydzieli lub nie zorganizuje w przepisanym terminie stanowiska pracy dla osoby, o której mowa w art. 14, obowiązany jest dokonać, w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, wpłaty na Fundusz w wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracownika.