§ 6. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  6. 
1. 
Podstawowy okres trwania rehabilitacji leczniczej wynosi 21 dni.
2. 
Okres trwania rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony w zależności od potrzeb zdrowotnych i terapeutycznych oraz rokowania przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. Przedłużenie okresu trwania rehabilitacji leczniczej nie dotyczy osób uprawnionych do emerytury rolniczej.
3. 
Okres trwania turnusu regeneracyjnego wynosi 7 dni.