§ 11. - Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2757

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2022 r.
§  11. 
1. 
Prezes Kasy unieważnia konkurs ofert, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wybraniem najkorzystniejszej oferty albo oferent nie zawarł umowy w terminie wyznaczonym przez Prezesa Kasy, a następnie ogłasza nowy konkurs ofert.
2. 
W przypadku gdy do konkursu ofert zgłosił się tylko jeden oferent, Prezes Kasy może przyjąć jego ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że oferta spełnia warunki wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia.