§ 290. - [Rozstrzygnięcie w przedmiocie kar orzeczonych wobec nieletniego przed zwolnieniem go z zakładu poprawczego] - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2023 r.
§  290.  [Rozstrzygnięcie w przedmiocie kar orzeczonych wobec nieletniego przed zwolnieniem go z zakładu poprawczego]
Sąd rodzinny, najpóźniej na 30 dni przed zwolnieniem nieletniego z zakładu poprawczego, rozstrzyga w przedmiocie wykonania wobec nieletniego kary grzywny, kary ograniczenia wolności, zastępczej kary pozbawienia wolności, kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz kary aresztu lub odstąpienia od ich wykonania. Odpis prawomocnego postanowienia przesyła się sądowi właściwemu do wykonania tych kar.