Rozdział 3 - Sposoby rozmieszczania tymczasowo aresztowanych w celach mieszkalnych - Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania tymczasowego aresztowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2848

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2022 r.

Rozdział  3

Sposoby rozmieszczania tymczasowo aresztowanych w celach mieszkalnych

§  6.  [Przeniesienie tymczasowo aresztowanego do innej celi mieszkalnej]
1. 
Po dokonaniu czynności, o których mowa w art. 79b § 1 Kodeksu, tymczasowo aresztowanego przenosi się z celi przejściowej do innej celi mieszkalnej.
2. 
W razie potrzeby tymczasowo aresztowany może być przeniesiony w każdym czasie z celi mieszkalnej, którą zajmuje, do innej celi mieszkalnej.