Art. 7. - Reglamentowane zaopatrywanie ludności w przedmioty powszechnego użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.35.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1948 r.
Art.  7.
1.
Minister Aprowizacji i Handlu w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej i Ministrem Ziem Odzyskanych może zlecić władzom samorządu terytorialnego rozdział, gromadzenie i przewóz przedmiotów przeznaczonych na reglamentowane zaopatrywanie ludności, za zwrotem wydatków, związanych z wykonywaniem zleconych czynności.
2.
Władze samorządu terytorialnego podlegają w zakresie wykonywania tych zleconych czynności nadzorowi i kontroli Ministra Aprowizacji i Handlu, który w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej wydaje w tym zakresie ogólne wytyczne.