Art. 5. - Reglamentowane zaopatrywanie ludności w przedmioty powszechnego użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.35.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1948 r.
Art.  5.
1.
Do wykonania zadań przewidzianych w art. 1 Minister Aprowizacji i Handlu może w porozumieniu z właściwymi ministrami powoływać do współpracy za wynagrodzeniem organizacje spółdzielcze, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne oraz nakazać stawianie do dyspozycji na rzecz akcji zaopatrywania ludności magazynów, składów, środków przewozowych oraz urządzeń technicznych, a także ustalać kwalifikacje, którym winny odpowiadać osoby, zatrudnione na kierowniczych stanowiskach przedsiębiorstw, przerabiających podstawowe przedmioty powszedniego użytku do celów reglamentowanego zaopatrywania ludności.
2.
Do współpracy w zakresie rozdziału dokumentów zaopatrzenia mogą być powołane osoby, którym w myśl art. 4 i 9 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o ewidencji i kontroli ruchu ludności (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 309) poruczono prowadzenie ksiąg, rejestrów lub list meldunkowych.