Art. 10. - Reglamentowane zaopatrywanie ludności w przedmioty powszechnego użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.35.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1948 r.
Art.  10.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Aprowizacji i Handlu w porozumieniu z Ministrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych oraz innymi właściwymi ministrami.