Art. 1. - Reglamentowane zaopatrywanie ludności w przedmioty powszechnego użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.35.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 1948 r.
Art.  1.
1.
Reglamentowane zaopatrywanie ludności w przedmioty powszedniego użytku odbywa się z zasobów, znajdujących się w dyspozycji Państwa.
2.
Ustalanie przedmiotów objętych reglamentowanym zaopatrzeniem należy do właściwości Ministra Aprowizacji i Handlu w porozumieniu z właściwymi ministrami.