[Zadania inspektorów] - Art. 24. - Regionalne izby obrachunkowe. - Dz.U.2022.1668 t.j. - OpenLEX

Art. 24. - [Zadania inspektorów] - Regionalne izby obrachunkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1668 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2022 r.
Art.  24.  [Zadania inspektorów]
1. 
Inspektorzy wykonują zadania kontrolne izby; sporządzają protokoły, które przekazują prezesowi izby i podmiotom kontrolowanym.
2. 
(uchylony).