Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1444 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2019 r.
Art.  66.  [Wiążący wynik referendum]
1.  Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
2.  Rozstrzygnięcie w referendum następuje, jeżeli:
1) w odpowiedzi na postawione pytanie oddano większość ważnych głosów pozytywnych albo negatywnych;
2) na jeden z zaproponowanych wariantów rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano najwięcej ważnych głosów.