§ 8. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  8.
Agencja umieszcza na stronie internetowej przez nią administrowanej:
1)
listę szkół podstawowych, o których mowa w § 7 ust. 1, zawierającą w szczególności ich nazwę, siedzibę i adres, w terminie do dnia:
a)
22 września 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
b)
8 grudnia 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2;
2)
wykaz dostawców, którzy uzyskali zatwierdzenie, w terminie do dnia:
a)
22 września 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 1,
b)
22 grudnia 2010 r. - w przypadku udostępniania owoców i warzyw w okresie, o którym mowa w § 2 pkt 2.