§ 2. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  2.
Program obejmuje udostępnianie dzieciom uczęszczającym do klas I-III szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, zwanych dalej "szkołami podstawowymi", w roku szkolnym 2010/2011 jabłek, gruszek, truskawek, marchwi, rzodkiewki, papryki słodkiej, soków owocowych, warzywnych lub owocowo-warzywnych, zwanych dalej "owocami i warzywami", w okresie od dnia:
1)
18 października 2010 r. do dnia 11 lutego 2011 r.;
2)
31 stycznia 2011 r. do dnia 17 czerwca 2011 r.