§ 11. - Realizacja przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu "Owoce w szkole" w roku szkolnym 2010/2011.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.136.913

Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2011 r.
§  11.
1.
Wniosek o pomoc składa się po upływie pięciu tygodni udostępnienia owoców i warzyw lub po zakończeniu dziesięciotygodniowego okresu udostępniania owoców i warzyw w danym semestrze.
2.
Wniosek o pomoc, oprócz informacji określonych w art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 288/2009, zawiera także wysokość pomocy, o jaką ubiega się wnioskodawca.
3.
Do wniosku o pomoc dostawca, który uzyskał zatwierdzenie, dołącza dokumenty potwierdzające odbiór dostarczonych owoców i warzyw za okres, którego dotyczy wniosek, wystawione przez szkołę podstawową, z którą zawarł umowę określoną w § 9 ust. 1.