Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.112 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.
§  9.  Wniosek o udzielenie wsparcia składa się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.