Art. 10. - [Sporządzanie operatów szacunkowych] - Realizacja prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2097 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2017 r.
Art.  10.  [Sporządzanie operatów szacunkowych]
1. 
Operaty szacunkowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3, są sporządzane z uwzględnieniem dowodów wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 3.
2. 
W przypadku operatów szacunkowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 156 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.