Ratyfikacja Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.127.1047

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2009 r.

USTAWA
z dnia 24 czerwca 2009 r.
o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.