Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.88.610

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1925 r.

USTAWA
z dnia 30 lipca 1925 r.
w sprawie ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie bezpośrednich podatków państwowych, podpisanej w Warszawie wraz z protokółem końcowym 23 kwietnia 1225 roku.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą następującej treści:
Art.  1.

Wyraża się zgodą na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji urnowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką o zapobieżeniu podwójnemu opodatkowaniu w dziedzinie bezpośrednich podatków, podpisanej w Warszawie wraz z protokołem korkowym 23 kwietnia 1925 r.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień samej urnowy Ministrowi skarbu.

Art.  3.

Ustawa niniejsza obowiązuje od dnia jej ogłoszenia.