Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia... - Dz.U.2019.673 - OpenLEX

Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.673

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2019 r.

USTAWA
z dnia 21 lutego 2019 r.
o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.