Art. 2. - Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w... - Dz.U.2019.673 - OpenLEX

Art. 2. - Ratyfikacja Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.673

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 2019 r.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.