Ratyfikacja umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie z dnia 23 lipca 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.1.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 stycznia 1924 r.

USTAWA
z dnia 5 grudnia 1923 r.
w przedmiocie ratyfikacji umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie z dnia 23 lipca 1923 r.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji umowy handlowej między Polską a Turcją, podpisanej w Lozannie dnia 23 lipca 1923 r.

Wykonania niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień umowy - Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem jej ogłoszenia.