Art. 2. - Ratyfikacja układu z Niemcami o uregulowaniu stosunków prawnych Niemieckiego Zakładu Listów Zastawnych w Poznaniu, podpisanego w Berlinie dnia 14 grudnia 1928 r. wraz z protokółem końcowym i protokółem obrad końcowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.11.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lutego 1931 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego układu i dołączonych protokółów Ministrowi Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.