Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.29.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1932 r.

USTAWA
z. dnia 18 lutego 1932 r.
w sprawie ratyfikacji układu w formie wymiany not z dnia 21 lutego 1930 r. w sprawie wprowadzenia pewnych zmian w tekście wzoru karty legitymacyjnej dla komiwojażerów, załączonego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:
Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji układu w formie wymiany not z dnia 21 lutego 1930 r. w sprawie wprowadzenia pewnych zmian w tekście wzoru karty legitymacyjnej dla komiwojażerów, załączonego do konwencji handlowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Warszawie dnia 23 kwietnia 1925 r.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego układu Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.