Ratyfikacja układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisanego w Warszawie dnia 18 czerwca 1948 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.34.228

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1948 r.

USTAWA
z dnia 25 czerwca 1948 r.
o ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisanego w Warszawie dnia 18 czerwca 1948 r.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską, podpisanego w Warszawie dnia 18 czerwca 1948 r.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego układu - Ministrowi Spraw Zagranicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.