Ratyfikacja układu handlowego między Polską a Litwą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.35.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 1939 r.

USTAWA
z dnia 5 kwietnia 1939 r.
o ratyfikacji układu handlowego między Polską a Litwą.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji układu handlowego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, podpisanego w Kownie dnia 22 grudnia 1938 r.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego układu - Ministrom Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.