Ratyfikacja traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dnia 18 września 1929 r., i dołączonych do traktatu tego: 1) dwóch not, wymienionych w Nankinie pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dnia 18 września 1929 r., w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalnej i religijnej oraz 2) protokółu dodatkowego, podpisanego w Nankinie dnia 1 lipca 1930 r. do powyższego traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.62.500

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 czerwca 1931 r.
w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dn. 18 września 1929 r., i dołączonych do traktatu tego: 1) dwóch not, wymienionych w Nankinie pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dn. 18 września 1929 r., w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalne) i religijnej oraz 2) protokółu dodatkowego, podpisanego w Nankinie dn. 1 lipca 1930 r. do powyższego traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu ust. 2 art. XXII traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego w Nankinie dn. 18 września 1929 r., Rząd Polski zawiadomił w dn. 2 maja 1931 r. Rząd Chiński, ten zaś rząd zawiadomił w dn. 10 czerwca 1931 r. Rząd Polski o ratyfikacji traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chińską, podpisanego wraz z protokółem końcowym w Nankinie dn. 18 września 1929 r. i dołączonych do traktatu tego: 1) dwóch not, wymienionych w Nankinie, pomiędzy Rządem Polskim a Rządem Chińskim dn. 18 września 1929 r., w sprawie wzajemnego udzielania opieki kulturalnej i religijnej oraz 2) protokółu dodatkowego, podpisanego w Nankinie dn. 1 lipca 1930 r. do powyższego traktatu przyjaźni, handlowego i nawigacyjnego.