Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.49.299

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1921 r.

USTAWA
z dnia 15 kwietnia 1921 r.
o ratyfikacji Traktatu Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisanego w Rydze dnia 18 marca 1921 roku.

Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza Traktat Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 roku.

Art.  2.

Sejm Rzeczypospolitej upoważnia Naczelnika Państwa do podpisania ratyfikacji powyższego Traktatu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw Zagranicznych.