Ratyfikacja traktatu pokoju. - Dz.U.1920.35.199 - OpenLEX

Ratyfikacja traktatu pokoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.35.199

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 kwietnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 31 lipca 1919 r.
o ratyfikacji traktatu pokoju

między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Niemcami podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1919 r. protokułu podpisanego w Wersalu 23 czerwca 1919 r. i traktatu między Głównemi Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Polską, podpisanego w Wersalu 28 czerwca 1910 roku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdza traktat pokoju między Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi a Niemcami, podpisany przez Przedstawicieli Rzeczypospolitej na konferencji pokojowej w Paryżu - Ignacego J. Paderewskiego i Romana Dmowskiego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 roku. protokuł podpisany przez tych samych przedstawicieli z tej samej daty, oraz traktat między Głównemi Mocarstwami Sprzymierzonemi i Skojarzonemi z Polską, podpisany przez tych samych przedstawicieli w Wersalu 28 czerwca 1919 roku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej upoważnia Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego do podpisania ratyfikacji obydwu traktatów powyższych wraz z protokułem z 28 czerwca 1919 r., w imienin Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Spraw Zagranicznych.