Art. 1. - Ratyfikacja traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.44.457

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1924 r.
Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolite] ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonem Królestwem Wielkiej Brytanji, podpisanego w Warszawie dnia 26 listopada 1923 r.