Ratyfikacja traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.63.549

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1927 r.

USTAWA
z dnia 24 czerwca 1927 r.
w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego między Polską a Norwegją, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 1926 r.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień powyższego traktatu Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu z innymi właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.