Ratyfikacja Szóstego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.127.1083

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2002 r.

USTAWA
z dnia 21 czerwca 2002 r.
o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.