Ratyfikacja przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.23.191

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 sierpnia 1970 r.
w sprawie ratyfikacji przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 2 Konwencji (nr 27) dotyczącej wskazywania wag na ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. (Dz. U. z 1932 r. Nr 76, poz. 682), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował ratyfikację powyższej konwencji dnia 4 listopada 1969 r. przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i dnia 11 marca 1970 r. przez Białoruską Socjalistyczną Republikę Radziecką.
Zgodnie z artykułem 3 wyżej wymienionej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 4 listopada 1970 r. i w stosunku do Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej dnia 11 marca 1971 r.