Ratyfikacja przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzoną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.22.107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 maja 1967 r.
w sprawie ratyfikacji przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzoną w Warszawie dnia 12 października 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XXI Protokołu, sporządzonego w Hadze dnia 28 września 1955 r., zmieniającego Konwencję o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzoną w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 189), został złożony Rządowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 3 marca 1967 r. przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dokument ratyfikacyjny powyższego protokołu.
W związku z oświadczeniem złożonym przez Rząd Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z artykułem XXV ust. 2 protokołu, stosowanie protokołu nie rozciąga się na następujące terytoria: Aden, Antigua, Brunei, Dominika, Grenada, Kamaran, Wyspy Kuria Muria, Perim, Protektorat Arabii Południowej, Rodezja Południowa, St. Christopher, Nevis i Anguilla, St. Lucia, St. Vincent, Suazi i Tonga.

Zgodnie z artykułem XXII ust. 1 protokołu wchodzi on w życie w stosunku do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dnia 1 czerwca 1967 r.