Ratyfikacja przez Włochy europejskiej konwencji radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.31.210

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 1952 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 czerwca 1952 r.
w sprawie ratyfikacji przez Włochy europejskiej konwencji radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 3 ust. 2 europejskiej konwencji radiofonicznej, podpisanej w Kopenhadze dnia 15 września 1948 r. (Dz. U. R. P. z 1951 r. Nr 11, poz. 81), nastąpiło w dniu 4 czerwca 1952 r. złożenie przez Włochy dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji wraz z planem kopenhaskim i protokołem końcowym.