Ratyfikacja przez Wielką Brytanję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.9.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1928 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 stycznia 1928 r.
w sprawie ratyfikacji przez Wielką Brytanję konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r.

Podaje się do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 16 marca 1926 r., że w dniu 17 lutego 1926 r. zarejestrowana została dokonana przez Rząd Brytyjski ratyfikacja konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr. 108, poz. 920), z zastrzeżeniem, że ratyfikacja nie wiąże Dominjum Kanady i Wolnego Państwa Irlandji i że, zgodnie z zastrzeżeniem art. 39 konwencji, ratyfikacja nie wiąże kolonij Bahamas i Sarawaku, znajdujących się pod protektoratem Wielkiej Brytanji.