Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.25.193

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 września 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 24 lipca 1969 r.
w sprawie ratyfikacji przez Urugwaj Konwencji o ochronie ofiar wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 57 Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych, artykułem 56 Konwencji genewskiej o polepszeniu losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu, artykułem 137 Konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych oraz artykułem 152 Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny, podpisanych w Genewie dnia 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 38, poz. 171), został złożony Rządowi Szwajcarskiemu dnia 5 marca 1969 r. dokument ratyfikacyjny Urugwaju do powyższych konwencji.
Dokument ten zawiera oświadczenie, że cztery konwencje genewskie są ratyfikowane w odniesieniu do stosowania i wykonywania kary śmierci, z zastrzeżeniem do artykułów 87, 100 i 101 Konwencji genewskiej o traktowaniu jeńców wojennych i do artykułu 68 Konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny.

Wymienione konwencje wejdą w życie w stosunku do Urugwaju w sześć miesięcy po dacie złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, tj. dnia 5 września 1969 r.