Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.10.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWA
z dnia 19 stycznia 1923 r.
w przedmiocie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji Międzynarodowej z dnia 21 czerwca 1920 r., dotyczącej utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że dnia 10-go listopada 1922 r. Rząd Związkowy Szwajcarski złoży! na ręce Rządu Republiki Francuskiej dokument ratyfikacyjny Konwencji Międzynarodowej w przedmiocie utworzenia w Paryżu Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa, podpisanej w Paryżu dnia 21 czerwca 1920 roku (Dz. U. R. P. z r. 1922 № 73, poz. 703).