Ratyfikacja przez Szwajcarję, Czechosłowację i Litwę konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.29.204

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE.
z dnia 30 stycznia 1931 r.
w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarję, Czechosłowację i Litwę konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z odnośnym komunikatem Rządu Francuskiego, że dokumenty ratyfikacyjne konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu samochodowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 21 poz. 177) złożone zostały przez:
Szwajcarjęw dniu21 października1930 r.
Czechosłowację"18 września"
Litwę"20 października"
i że jednocześnia Rządy Szwajcarski i Czeskosłowacki, zgodnie z artykułem 15 powyższej konwencji, wymówiły konwencję dotyczącą ruchu samochodowego z 11 października 1909 r. (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr. 86, poz. 668).