Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.61.343

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1961 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 grudnia 1961 r.
w sprawie ratyfikacji przez Szwajcarię Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 7 Konwencji (nr 15) ustalającej najniższy wiek dopuszczania młodocianych do pracy w pomieszczeniach podpokładowych i kotłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 386), została zarejestrowana dnia 21 kwietnia 1960 r. ratyfikacja powyższej Konwencji przez Szwajcarię.