Ratyfikacja przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.66.411

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1959 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 listopada 1959 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Międzynarodowej Konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 5 Międzynarodowej Konwencji (nr 16) o obowiązkowych oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 388), zostały zarejestrowane ratyfikacje powyższej Konwencji przez następujące państwa:
Związek Socjalistycznych

Republik Radzieckich dnia 10 sierpnia 1956 r.

Ukraińska Socjalistyczna

Republika Radziecka dnia 14 września 1956 r.

Białoruska Socjalistyczna

Republika Radziecka dnia 6 listopada 1956 r.

Ghana dnia 20 maja 1957 r.

Albania dnia 3 czerwca 1957 r.