Ratyfikacja przez szereg państw konwencji z 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów, bądź też przystąpienia do niej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.14.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 stycznia 1935 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw konwencji z 24 września 1931 r. o uregulowaniu połowu wielorybów, bądź też przystąpień do niej.

Podaje się niniejszem do wiadomości zgodnie z odnośnym komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 15 konwencji o uregulowaniu połowu wielorybów, podpisanej w Genewie 24 września 1931 r. złożony został w imieniu Rządu Polskiego dnia 27 września 1933 r. w Sekretarjacie Ligi Narodów dokument ratyfikacyjny rzeczonej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że:
1)
w wykonaniu postanowień art. 15 powyższej konwencji złożone zostały w Sekretarjacie Ligi Narodów dokumenty ratyfikacyjne tej konwencji w imieniu Rządów niżej wymienionych krajów w dniach następujących:
Kraj:Data złożenia dokumentu rat.:
Unja Południowo-Afrykańska11 stycznia 1933 r.
Stany Zjednoczone Ameryki 7 lipca 1932 r.
Danja wraz z Grenlandją26 czerwca 1934 r.
Hiszpanja 2 sierpnia 1933 r.
Włochy12 czerwca 1933 r.
Przystąpienie Rządu Włoskiego do tej konwencji nie będzie mogło w żadnym wypadku stanowić precedensu dla późniejszych układów przewidujących ograniczenie połowu w morzach nieterytorjalnych.
Meksyk13 marca 1933 r.
Norwega18 lipca 1932 r.
Holandja30 maja 1933 r.
(wraz z Indjami holenderskiemi, Surinam i Curaçao)
Szwajcaria16 lutego 1933 r.
Czechosłowacja20 października 1933 r.
Turcja28 maja 1934 r.
Jugosławia16 stycznia 1934 r.
Wielka Brytanja i Irlandja Północna18 października 1934 r.
Jego Królewska Mość nie bierze na siebie żadnego zobowiązania co się tyczy jakiejkolwiek z jego kolonii, protektoratów i terytorjów zamorskich, lub terytoriów pod suzerennością albo mandatem Rządu Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonem Królestwie.
2)
w wykonaniu postanowień art. 16 rzeczonej konwencji zgłoszone zostały w Sekretarjacie Ligi Narodów przystąpienia do powyższej konwencji w imieniu Rządów niżej wymienionych krajów w dniach następujących:
Kraj:Data złożenia dokumentu rat.:
Brazylja21 listopada 1932 r.
Egipt25 stycznia 1933 r.
Monako 7 czerwca 1932 r.
Nikaragua30 kwietnia 1932 r.
Sudan13 kwietnia 1932 r.