Ratyfikacja przez szereg państw Konwencji (Nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.8.45

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 1959 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 stycznia 1959 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (Nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 14 Konwencji (Nr 68) dotyczącej zaopatrzenia w żywność i służby wyżywienia załóg na statkach, przyjętej w Seattle dnia 27 czerwca 1946 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 194), zostały zarejestrowane ratyfikacje wymienionej Konwencji przez następujące państwa:
Irlandiadnia 12 czerwca 1956 roku,
Argentynadnia 24 września 1956 roku,
Holandiadnia 17 czerwca 1958 roku.