Ratyfikacja przez szereg państw Konwencji nr 116 z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.22.142

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 1965 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 6 kwietnia 1965 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji nr 116 z dnia 26 czerwca 1961 r. zmieniającej częściowo niektóre konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 4 Konwencji nr 116 zmieniającej częściowo konwencje przyjęte przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych trzydziestu dwóch sesjach, mającej na celu ujednolicenie postanowień dotyczących przygotowywania przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura Pracy sprawozdań o stosowaniu konwencji, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1961 r. na czterdziestej piątej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1964 r. Nr 21, poz. 131), złożone zostały Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy w Genewie dokumenty ratyfikacyjne powyższej konwencji przez następujące państwa:
Holandię dnia 13 listopada 1964 r.

Wenezuelę dnia 16 listopada 1964 r.

Honduras dnia 17 listopada 1964 r.