Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.31.211

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 sierpnia 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 lipca 1968 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 7 Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218), Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował pod niżej podanymi datami ratyfikacje powyższej konwencji przez następujące państwa:
Czad dnia 29 marca 1966 r.,

Panamę dnia 16 maja 1966 r.,

Etiopię dnia 11 czerwca 1966 r.,

Sierra Leone dnia 14 października 1966 r.,

Kuwejt dnia 1 grudnia 1966 r.,

Paragwaj dnia 10 lipca 1967 r.,

Turcję dnia 19 lipca 1967 r.,

Nikaraguę dnia 31 października 1967 r.,

Hiszpanię dnia 6 listopada 1967 r.,

Senegal dnia 13 listopada 1967 r.,

Cypr dnia 2 lutego 1968 r.

Zgodnie z art. 8 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Czadu dnia 29 marca 1967 r., w stosunku do Panamy dnia 16 maja 1967 r., w stosunku do Etiopii dnia 11 czerwca 1967 r., w stosunku do Sierra Leone dnia 14 października 1967 r., w stosunku do Kuwejtu dnia 1 grudnia 1967 r., w stosunku do Paragwaju dnia 10 lipca 1968 r., w stosunku do Turcji dnia 19 lipca 1968 r., natomiast w stosunku do Nikaragui wejdzie ona w życie dnia 31 października 1968 r., w stosunku do Hiszpanii dnia 6 listopada 1968 r., w stosunku do Senegalu dnia 13 listopada 1968 r., a w stosunku do Cypru dnia 2 lutego 1969 r.