Ratyfikacja przez szereg państw Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.43.275

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 1955 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 listopada 1955 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 6 Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r. (Dz. U. z 1954 r. Nr 44, poz. 204), następujące państwa złożyły swoje dokumenty ratyfikacyjne lub akceptacyjne:
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 7 października 1954 r.,

Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 7 października 1954 r.,

Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 7 października 1954 r.,

Węgry dnia 16 października 1954 r.,

Argentyna dnia 15 listopada 1954 r.,

Irak dnia 15 sierpnia 1955 r.,

Brazylia dnia 19 sierpnia 1955 r.