Ratyfikacja przez szereg krajów Konwencji Nr 80, dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.63.496

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 listopada 1948 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów Konwencji Nr 80, dotyczącej częściowej rewizji Konwencyj uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach, przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 19 Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy następujące kraje ratyfikowały Konwencję Nr 80 przyjętą w Montrealu na 29-ej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, a dotyczącą częściowej rewizji Konwencyj, uchwalonych przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy na jej pierwszych dwudziestu ośmiu sesjach (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 46, poz. 341):
Brazylia 13 kwietnia 1948 r.

Chiny 4 sierpnia 1947 r.

Dania 28 czerwca 1947 r.

Republika Dominikańska 29 sierpnia 1947 r.

Etiopia 23 lipca 1947 r.

Finlandia 28 czerwca 1947 r.

Francja 20 stycznia 1948 r.

Guatemala 1 października 1947 r.

Holandia 15 stycznia 1948 r.

Indie 17 listopada 1947 r.

Irak 9 września 1947 r.

Irlandia 14 czerwca 1947 r.

Kanada 31 lipca 1947 r.

Kolumbia 10 czerwca 1947 r.

Luksemburg 29 października 1948 r.

Meksyk 20 kwietnia 1948 r.

Nowa Zelandia 8 lipca 1947 r.

Pakistan 25 marca 1948 r.

Syjam 5 grudnia 1947 r.

Stany Zjednoczone Ameryki 24 czerwca 1948 r.

Szwajcaria 22 kwietnia 1947 r.

Szwecja 29 maja 1947 r.

Unia Południowo-Afrykańska 19 czerwca 1947 r.

Wenezuela 13 września 1948 r.

Wielka Brytania 28 maja 1947 r.

Włochy 11 grudnia 1947 r.