Ratyfikacja przez szereg krajów Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.12.50

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 1958 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 lutego 1958 r.
w sprawie ratyfikacji przez szereg krajów Konwencji i Porozumień Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 23 Światowej Konwencji Pocztowej, podpisanej w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 211) następujące kraje złożyły dokumenty ratyfikacyjne wymienionych niżej umów Światowego Związku Pocztowego z dnia 11 lipca 1952 r., a mianowicie:
I. Światowej Konwencji Pocztowej z protokołem końcowym i regulaminem wykonawczym oraz postanowieniami, protokołem końcowym i załącznikami, dotyczącymi korespondencji lotniczej;

II. Porozumienia o listach i pudełkach z podaną wartością, z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami;

III. Porozumienia o paczkach pocztowych, z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami;

IV. Porozumienia o przekazach pocztowych i o pocztowych bonach podróżnych, z regulaminem wykonawczym i załącznikami;

V. Porozumienia o przesyłkach za pobraniem z regulaminem wykonawczym i załącznikami;

VI. Porozumienia o prenumeracie dzienników i czasopism, regulaminem wykonawczym i załącznikami:

KrajUmowy ratyfikowaneData
Stany Zjednoczone Ameryki za zespół terytoriów powierniczych Wysp Pacyfiku oraz strefy Kanału PanamskiegoIdnia 24 maja 1953 r.
BurmaI, IIdnia 2 sierpnia 1955 r.
TurcjaI, II, III, IV, V, VIdnia 12 listopada 1955 r.
ChileI, II, III, IV, V, VIdnia 13 grudnia 1955 r.
IzraelI,dnia 27 stycznia 1956 r.
SyriaI, II, III, IV, Vdnia 4 maja 1956 r.
IndonezjaI, II, III, IV, Vdnia 16 czerwca 1956 r.
Portugalia we własnym imieniu oraz w imieniu terytoriów w Afryce Wschodniej, Azji i AfryceI, II, III, IV, V, VIdnia 27 czerwca 1956 r.
FilipinyIdnia 2 sierpnia 1956 r.
EtiopiaI, IIIdnia 22 lutego 1957 r.
Republika DominikańskaI, IIIdnia 16 marca 1957 r.
NikaraguaI, II, IIIdnia 28 marca 1957 r.

z następującymi zastrzeżeniami:

"1) odnośnie do paragrafów 1, 2 i 3 art. 1 rozdziału "korespondencja lotnicza" Światowej Konwencji Pocztowej Nikaragua uzna, jako przesyłki korespondencji w transporcie lotniczym, tylko przesyłki wymienione w art. 47 Konwencji. To samo zastrzeżenie stosuje się do wszystkich postanowień dotyczących rożnych rodzajów korespondencji lotniczej, które nie zostały przyjęte przez Nikaraguę;

2) odnośnie do paragrafu 8 art. 15 omawianego rozdziału "korespondencja lotnicza" Światowej Konwencji Pocztowej i wszystkich jego następstw;

3) odnośnie do wszystkich postanowień dotyczących pudełek z podaną wartością, zawartych w Porozumieniu o listach i pudełkach z podaną wartością i w regulaminie wykonawczym;

4) odnośnie do paragrafu 2 art. 2 Porozumienia dotyczącego paczek pocztowych oraz pkt c) i d) paragrafu 3 wymienionego art. 2, określających pewne rodzaje paczek pocztowych, jak i do wszystkich postanowień wymienionego Porozumienia i jego regulaminu wykonawczego dotyczących wspomnianych rodzajów paczek, które nie zostały przyjęte przez Nikaraguę".

KrajUmowy ratyfikowaneData
SalwadorI, III, IVdnia 13 kwietnia 1957 r.
GwatemalaI, IIIdnia 18 kwietnia 1957 r.
PeruI, III, IVdnia 25 kwietnia 1957 r.
ParagwajI, II, III, IV, V, VIdnia 6 sierpnia 1957 r.
HaitiI, II, III, IV, V, VIdnia 2 września 1957 r.
HondurasI, II, III, IV, V, VIdnia 9 września 1957 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że w związku z przyjęciem na członków Światowego Związku Pocztowego zgodnie z art. 3 Światowej Konwencji Pocztowej następujące kraje stały się stronami wymienionych niżej umów:

KrajUmowyData
MonakoI, II, III, IV, V, VIdnia 23 marca 1956 r.
SudanI, IIIdnia 27 lipca 1956 r.
NepalIdnia 11 października 1956 r.
GhanaI, II, IIIdnia 10 października 1957 r.

Ponadto podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. XIX Protokołu Końcowego Światowej Konwencji Pocztowej nastąpiło dnia 30 marca 1955 r. złożenie przez Niemiecką Republikę Demokratyczną Rządowi Belgijskiemu dokumentów przystąpienia do następujących umów Światowego Związku Pocztowego, podpisanych w Brukseli dnia 11 lipca 1952 r:

I. Światowej Konwencji Pocztowej z protokołem końcowym, załącznikami i regulaminem wykonawczym oraz postanowieniami, protokołem końcowym i załącznikami dotyczącymi korespondencji lotniczej;

II. Porozumienia o listach i pudełkach z podaną wartością z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami;

III. Porozumienia o paczkach pocztowych z protokołem końcowym, regulaminem wykonawczym i załącznikami.