Ratyfikacja przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanych w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1979.6.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1979 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 stycznia 1979 r.
w sprawie ratyfikacji przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanych w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XV ustęp 4 Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i artykułem VI ustęp 4 Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, podpisanych w Sofii dnia 14 grudnia 1959 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 35, poz. 197 i 199), został złożony Rządowi Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 27 października 1978 r. przez Socjalistyczną Republikę Wietnamu dokument ratyfikacyjny powyższego statutu i konwencji wraz ze zmianami dokonanymi na podstawie Protokołu w sprawie zmiany Statutu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej i Konwencji o zdolności prawnej, przywilejach i immunitetach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, sporządzonego w Sofii dnia 21 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 33, poz. 196).